About Us 关于我们 - Other 其他


A+ A- Reset

Piagam Pelanggan SMJK chung Hwa  中华国民型华文中学之服务信条
Sesunggungnya kami staf akademik SMJK chung Hwa Klang , beertekad dan berikrar akan menggembleng seluruh tenaga dan usaha kami untuk :
 
Memberi perkhidmatan yang cekap, cemerlang dan dinamik untuk memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Negara.
 
Melahirkan insan yang berakhlak mulia, disamping dapat menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara
 
Melahirkan generasi muda yang beraspirasi tinggi, berilmu, berkendiri, yakin diri, berketrampilan dan berhemah tinggi
 
Meningkatkan pencapaian kurikulum dan kokurikulum pelajar selaras dengan hasrat pendidikan negara.
 
mewujudkan suasana persekolahan yang harmoni, ceria,bersih dan penyayang untuk melahirkan rasa sayang pelajar terhadap sekolah
 
memberi layanan, bantuan dan kerjasama kepada ibu bapa dan masyarakat dengan penuh kemesraan dan kesopanan.