Tentang Kami 关于我们

Maklumat 资讯

Berita & Peristiwa 新闻与事件

Ko-kurikulum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Maklumat 资讯 - Persatuan Bekas-bekas Pelajar 校友会

A+ A- Reset

金保培元中小学校友会 2022-2024年全体理事会

会长:黄木清

副会长:房穗桦,梁锺业

总务:黄诗莲

副总务:黄善荣

财政:谢天基

查账:苏承毅,黄诗心

理事:邹国强,幸素玲,陈丽琼,周文豪,黄慧怡,林嵘昌,叶文成,陈开阳,蔡国昌,李会雄,苏丽群,古烈强,张汉强,陈汉信