Tentang Kami 关于我们

Maklumat 资讯

Berita & Peristiwa 新闻与事件

Ko-kurikulum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Tentang Kami 关于我们 - Logo Sekolah 校徽

A+ A- Reset

Penerangan Logo:

Merah      : Semangat Bejuang

Biru         : Insan yang Bromoral Tinggi

Kuning     : Sentiasa Menjunjung Kedaulatan Negara dan Setia kepada Negara

Putih        : Kesucian Pelajar yang Sedia Menerima Pengajaran