SMJK CONFUCIAN, KUALA LUMPUR
尊孔国民型中学

News and Events

Co-Curriculum

Multimedia

Web 2.0

About Us - School History 学校历史

A+ A- Reset

Sejarah Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucian Selepas Sistem pendidikan Dirombak 1972 Sekolah Menengah Confucian (SUWA) berpindah ke bangunan baru. Disebabkan bilangan pelajar Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucian semakin bertambah, 2 sesi persekolahan diadakan. Pada tahun yang sama, perpustakaan sekolah dilengkapi alat penghawa dingin dengan kelulusan Lembaga Pengelola. 1987 Dalam 10 tahun kebelakangan ini, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucian berkembang pesat dari tahun ke tahun. Bilangan pelajar mencecah kepada 2000 orang dan terdapat 48 kelas keseluruhannya. Sekolah inin menjadi sekolah gred A. 1990 24 Januari, Kememterian Pendidikan meluluskan permohonan Sekolah Menengah Confucian (SUWA) bagi membina bangunan baru dengan syarat menyediakan 3 buah makmal, tandas, kantin dan 2 bilik serbaguna kepada Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucian

1906            清朝两广总督奉派刘士骥到南洋视学,在吉隆坡倡议兴办学堂,得到当地的父                    老响应,租借金榜亚答街3间新屋为校舍,创立尊孔学堂,后称尊孔学校。创              办人包括当时的社会贤达,有陆佑先生,陈秀连先生,何小褚先生数十人等。

1907            524日正式开学,学生人数只得73人。

1908            锺卓京先生接任校长职,在任四年,学生人增至153名。

 

风波(1913-1915

1913            3月,因受辛亥影响,新旧派思想冲突,学潮迭起,由林善儒先生出任义务校                      长,渡限危,该年秋至1915年底先后五位担任校长,任期短暂,学生人数锐                        减至40余名。

 

改革(1916-1920

1916            宋木林先生出任校长,校务渐有进展,该年冬天首届高小及国民小学于此毕业。

1917            停办高小,改办乙种商科及夜间商科讲习班。1121日,经董事会议八                                达岭之地为校址,宋先生诛锄茅草,奔走筹款,建校工作迄1922年完成。

 

从动荡到发展(1920-1943

1920            由该年至1925年,因新文学运动的思潮波及南洋,学风动荡,相续由五位先                        生担任校长。

1922            尊孔学校迁入兴建于八达岭山巅的新校舍,一间有两个四合院合成的双层巍峨                    大楼。它从此在阳光的爱抚下,在风雨的滋润中,坚定地屹立直到今天。学校                        的班级人数也逐年增加,直至1955年,全校共开82班,学生人数达3800余名,                        教职员有120余名,时为中马最大规模的学府。

1924            停办乙种商业科。

1926            唐韵琴先生出任校长,本校于此进入安定时期。

1930            增办高级中学。

1933            校友黄国元先生担任校长。到任仅四月停职,郑沁融先生出任署理校长。

1934            该年秋,黄光铙先生为校长,校务于此遂有进展。

1936            增办简易师范,林珠光先生继任校长,副校长为郑沁融先生。

1938            增设幼儿班,中学各年级加授工艺课程,高中第一届于此毕业。

1939            林先生离任,郑沁融先生暂摄校长。

 

1940            董事部聘伍坚志先生出任校长。 

1942            日寇南侵,校务停顿,校舍被军部占据,所有设备荡然无存。

 

光复初期(1945-1949

1945            马来亚光复后,董事部要任林连玉先生为校务委员会主席,连同余思庆、饶                        小图、赵伯悦、梁成业四位委员负责复校工作。由于本校尚驻有印军,故借用                        柏屏/州立二校为临时校舍,1221日小学部复课。

1946            110日,迁回本校,211日,初中部复课,开始展开复校工作。

1947            高中部复课,复课工作完成。4月,结束校务委员会,郑沁融先生担任校长,             因郑先生不常驻校,由余思庆先生长期代理校务。

 

兴盛——改制(1949-1965

1949            余思庆先生受聘实任校长,至1955年全校中小学有82班,学生3,800余名,   教职员120余位,为中马规模最大之学府,科学室於此时恢复,原有校舍分上 下午班尚不敷容纳,先后向州立(1957年)、中国公学(1960年)及柏屏(1961年)等校借用教室。

1957            本邦宣布独立,为遵循我国马来亚独立后的教育体制,尊孔小学部接受改              制。中小学行政分立,余先生致力于中学校政。小学由林启东先生出任校长。                        中学在上午上课。

1958            尊孔学校分为两间行政独立的尊孔中学尊孔标准型华文小学(后来                               改称为尊孔国民型华文小学)。尊孔小学于1965年迁至新街场路的新校舍。

1962            为适应政府教育体制,51日,尊孔中学董事会向国家教育部申请改制为国民型中学,即刻被批准并由当日起生效,惟董事会将另办独立中学以收容超龄生。同年,政府拨出新街场路一段三一格半的土地为尊孔小学的校地。          12月,尊小成立建校委员会。

1963            尊孔中学即易名为尊孔国民型中学,继续以四合院大楼为主要校舍,还有与大                    楼相对的科学室与食堂。尊孔中学的余思庆校长留任校长一职,许多资深教师                        也同样地在留职任。其中包括萧锦章师、赵炳连师、张超榜师、饶小园师、谢                        金福师、辛上图师、梁锡九师、叶维楚师、吴志芳师、谭干夏师、及何启明师                    等。尊孔国民型中学在原有的校舍上课。尊孔独中则在小楼上课,梁鸿德                 先生为独中署理校长。尊孔国民型中学的董事长为曹尧辉先生。同年2月,尊              小动工兴建校舍,于1964年成立。

1964            梁先生因事辞职,是年12月国民型中学余校长亦退休。同年年底,尊小正式                        迁入新校舍。

1965            张士元先生出任为尊孔国民型中学董事长。张超榜先生担任国中代校长。余思                    庆先生受聘为独中校长。

 

改制后尊孔国中事迹 

1966            张先生因事辞职,董事部遂委萧锦章先生为署理校长。萧先生于1967年冬辞                        职。

1968            刘纪燮先生任代校长。

1969            举行首届学校运动会。

1970            31日,刘纪燮先生正式受委为校长。

1971            121日,萧锦章先生亦获教育部批准为本校副校长。是年开始,本校增授商                      科,同年理科亦改为纯理科。

1972            尊孔独立中学迁入新校舍上授课。尊孔国民型中学因人数激增,分上下午班上  

                        课;同年本校图书馆亦经董事部同意,装置冷气设备。

1974            家长教师协会主席,颜文举夫人(1974-1977)。

1975            第三学期假期内,家长教师协会在湖滨公园竞走,为图书馆筹募扩充基金。终                    于在年底完成了能够容纳70位同学的图书馆,并增设一架冷气机。

1976            丘志明先生出任为董事长。                                                                                        524日是本校70周年校庆,学校当局及校友会,于23日举行校友回校日,并于24日晚假美轮酒店文华殿设盛宴,让尊孔儿女欢聚一堂,在宴会里赠送纪念盾给在校服务超过20年的教师。

1977            家长教师协会主席,叶维楚(1977-1980

1987            校友赵令雄先生被调回母校服务,不久即将受委为副校长。不过,于1980                        在被调至加影育华中学。

1980            家长教师协会主席,黄志仁先生(1980-1983

1983            家长教师协会主席,郭金棠先生(1983-1987

1987            10年来,尊孔国中不断发展,成为一间A级中学,学生人数增至2000名左右,上午班共有48班。                                                                                                                         家长教师协会主席,何燊佳先生(1987-1988

1988            吴秋华女士及卢坚茵女士于4月间分别担任尊孔国中副校长(学生事务)及下                      午班主任。同年1122日,刘纪燮校长荣休。

1989            11日,黄富稳先生出任尊孔国中校长。

1990            124日,教育部公函批准尊孔独中在斜坡外。(即尊孔国中的科学实验室、食                    堂及厕所所在地)重建新楼。不过新楼需提供3间科学实验室、厕所、食堂及              2间多元增用途课室给尊孔国中应用。

 

 

1991            525日,尊孔国中举行新建电脑室开幕仪式,由尊童先进罗浮团代表云逢镖先生移交钥匙予董事长丘志明先生。尊孔国中电脑室及一切设备是尊童先进罗浮军团及尊孔男女童子军团筹募捐献。                                                                        622日,雪隆尊孔校友会、尊孔独中、            国中及小学家协会假雪兰莪中华大会堂举办联欢晚宴,以庆祝母校85周年纪念。                                                       121日,第一副校长赖伟锟先生荣休。                                                                 1216日,邓典柔女士接任该职。

1992            213日,杨慧吟女士出任尊孔国中副校长(学生事务)。                                          103日,拿督郑福成先生局绅出任尊孔国中董事长。

1994            92日,尊孔国中黄富稳校长荣休。                                                                        93日至1995213日,邓典柔女士任代理校长。

1995            11日,下午班主任卢坚茵女士荣休,由林裕祥先生接任该职。                              214日至419日,许淑玲女士担任校长。420日,赵令雄先生重回尊孔国中出任校长。                                                                                                                      6月,家协主席叶础铭先生逝世,由陈利先生继位。                                             121日,第一副校长邓典柔女士荣休,由杨慧呤女士接任。邱武源先生出任学生事务副校长。

1996            55日,蔡峤清先生出任家协主席,副主席为童元华先生。                                                           7月,尊孔独中新校舍开始启用。尊孔国中董事会,家协及全体师生在董事长拿督郑福成局绅的领导下,前前后后为尊孔独中筹募建校基金RM1,500,000左右。尊孔国中获分配的是处在底层2楼(LG2)及以下的食堂,厕所与五间空房(没有实验室)。五间房已改为生活技能科工作室(2间),图书馆(2间)及电脑室(1间)。进出口是车道至底层二楼停车处。拆除大楼的生活技能科工作室,改为教师停车位。搬迁及美化/冷气化教师办公室,设立视听室。恢复由于独中建校,被迫暂停五年余的体育活动。                                      

                        630日,开放日/学会展览。                                                                                       1115日,中五毕业典礼暨颁奖礼。

1997            1月,全校开41班,学生共1539人。

1998            四位资深老师即杨慧吟副校长,邱武源副校长,卢育资主任及林丽兰升学至                        DG2等级。

1999            3月,成立华乐团。教育部批准迁校,唯董事会需自寻校地建校。                            319日,成功主办萌芽音乐晚会。成立口琴学会。                                                   516日,家协主席蔡峤清先生荣休,由廖瑞光先生接任,副主席为陈荣礼先    生。

2000            黄翠贞老师接任下午班主任一职。                                                                                         由本校华乐团与口琴学会联合主办的音乐季节系列(二)610日成功举办。

2001            310日,赵令雄校长荣休。

                        312日,第一副校长杨慧吟女士接任校长一职。

                        416日,劳树毓先生升任第一副校长。周伟强老师升任语文主任。

                        623日,成功主办音乐季节系列(三)——展翅

                        9月,成立武术团。

                        1026日及27日,举办嘉年华会,筹得RM39,861.65 ,全部用于添置电脑设                        备。

2002            3月开始,电脑室添置20Pentium 4新电脑。全校学生都上电脑课程。

                        76日,举行音乐季节系列(四)。全部节目由本校华乐团,口琴队,                             合唱团及吉他学会包办。

                        825日,在湖滨公园,举办义跑筹款。在董家教及社会人士努力下,筹                           RM76,758.26

                        9月,获教育部拨款RM80,000.00

                        1114日,符树环先生辞副董事长职。

                        12月,校舍屋顶全部更换,内外墙壁重新修补及粉刷,损坏的门窗翻新,课室                    里的黑板以白板取而代之。这一切,除了有赖于上述两个款项外,董事长丹                斯里拿督郑福成局绅也自费填补陷地及修补墙壁裂痕。同时协助向首相署申请                        拨款。

2003            11日,苏友明老师升任本校课外活动副校长。

                        1月,电脑室再添置20Pentium 4新电脑。

                        414日,拿督林金华局绅受委副董事长。

                        713日,在湖滨公园,再次举办义跑筹款;目的是课室冷气化。筹得                                  RM127,109.75

                        9月,开始冷气化工程。

                        1012日,学生事务副校长邱武源先生荣休。

                        1012日,技职主任王美玲女士升任副校长(学生事务)

                        1016日,第一副校长劳树毓先生荣休。

                        1116日,Maxwell中学下午班主任,卢月香女士出任本校第一副校长。

2004            15日开学,全校课室已拥有冷气设备。

                        2月,开始在每周中三、中四、中五华文节教导5分钟论语,预备班中一、             二则每周20分钟。

                        411日,家协常年大会,主席廖瑞光先生荣休,由胡国盛先生接任。

                        417日及18日,董事部赞助教职员云顶二天一夜游。

                        73日,成功举办龙腾虎跃音乐季节系列音乐晚会,由本校华乐团、                               口琴队、合唱团及吉他学会呈现。

                        723日,北京教育访问团莅临我校并进行交流。访问团由21位来自北京                              中学教师组成。

                        811日,孔学研究会海外学者到访我校。

                        1231日,我校下午班主任黄翠贞女士申请调校。

2005            1月,全校学生成绩报告册电脑化。

                        12日,我校下午班主任职由林裕祥老师接任。

                        322日,我校前校友青年及体育部副部长拿督翁诗杰到访。

2006            326日,在湖滨公园,举办百年校庆万人行,由国中、独中及尊小合力协 办。

                        521日,尊孔国中、独中、小学及雪隆尊孔校友会联合前往陆佑墓园,举行                      隆重的公祭仪式。

                        71日,在大运酒店举办尊孔百年校庆及教师节联欢晚宴。本校也借此机会                        颁发纪念品于在本校服务十年以上的教职员及本届董家教理事。

                        818日下午2点,董事顾问金棠主持展览会开幕仪式及SMS推广礼。

                        818日至20日,尊孔百年校庆展览会及校友回校日。

                        8月开始,本校开始全面采用华文School Management System(学校行政精明                        化系统)这是一个汇集学生报考、学生纪录、学生成绩单、教职员纪录、上课                        时间表、考试分析、图书馆管理。

2007            14日,杨慧吟校长荣休。

                        115日,第一副校长卢月香女士接任校长一职。

                        31日,萧丽如女士升任第一副校长。

                        31日至41日,举办联邦直辖区华语辩论比赛。

                        47日,家协常年大会,主席胡国盛先生荣休,由罗玉能先生接任。

                        66日,Maxisegar有限公司总共交了RM322,523.00 给八打灵土地局供作                         申请费用。有关地段的一部分将用来建新校舍。

                        622日,马华公会、达南发展商及尊孔国中联席会议,出席者包括拿督斯里                      黄家定部长、拿督庄融州议员、拿督邓诗汉州议员、拿督李成才上议员、廖                        润强州议员、丹斯里陈雅才、丹斯里拿督郑福成绅及金棠先生。

                        627日,收到新校舍草拟绘测蓝图,地点位于武吉加里尔,新校舍将拥有3                        5层楼的建筑物,面积为3.8英亩。

                        627日,向八打灵土地局申请将有关地段,即GM 184 Lot 2323GM 190              Lot 2324 GM 260 Lot 2320分割成独立地段。

                        74日,绘测师、董家教成员等一行人到武吉加里尔参观新校舍建筑场地。

                        89日,下午班教师Pn.Meriyam bt. Noordin因病逝世,享年39年。

                        91日,获联邦直辖区教育局拨款翻新与美以美男子中学相对的篱笆。

                        92日,电脑室迁至学校大楼楼上的4SM教室。

2008            本校新校舍将会建在沙登高原。这座新校舍基本设施齐备,包括多用途礼堂、                    视听室、泳池等,将会是蒲种及沙登地区的第一间国民型国中。

                        227日,马华总会长拿督斯里黄家定见证了尊孔国中与达南发展集团进行校                      地转移签约仪式。出席者包括尊孔国中董事长丹斯里郑福成局坤、家协主席罗                        玉能先生、校长卢月香女士、校友会主席、家协代表、校友及老师们。

                        一名企业家愿意捐出RM1 000,000,作为增建58间新课室的经费。

                        本校校友拿督翁诗杰于20083月大选后,被委任为我国交通部长。

2009            524日,尊孔国中校友联谊会成立,张国辉先生担任该会主席。

                        527日,尊孔国中校友会联同董事会捐赠40架新电脑本校,该校友会也              捐赠本校一架滤水机。

                        529日,本校15岁及18岁以下篮球队及本校辩论队由校友会主席张国辉先              生担任赞助人。

                        628日,由校友会举办的千人宴在尊孔独中礼堂圆满举行,其目的是庆祝校                      友回校叙旧。拿督翁诗杰部长通过电子媒体建议重修并美化建筑物,他也                                答应将筹募基金以便实现本校迁校计划。

                        1010日,1979年毕业生在本校团聚庆中秋。当晚聚会主题是情牵三十载                     6079年毕业生出席该晚会,其中一些从新加坡、上海、北京,英国归来母                校团聚并旧地重游,缅怀昔日在母校的日子,同时也捐献RM10,000给母校。              这项晚会由联谊会主催,筹委会主席是1979年学长叶少华先生。

                        11月,尊孔四季出版

                        12月,维修和粉刷校舍董、家协、校友联谊会赞助维修经费。

2010            2月,本校篮球队、辩论队、学生警察、Gavel Club由校友联谊会领养。

                        2月,举办全校挥春比赛。

                        3月,第37届家协大会,本校董事会、校友联谊会与家协达成协议要建遮雨棚     

                        一事,被尊孔独中董事会大力反对。

                        4月,全钢学校招牌与牌匾被挂上大门口。(董事会与校友联谊会赞助)

                        14位尊孔学生考取皇家童军。

                        5月,董事会赞助防白蚁系统与滤水器,校友陈良基送给母校6台冷气机,并                        安装广播系统。

                        6月,家协、校友联谊会与学校装置奖杯橱窗。

                        1980年毕业生回母校参观与聚会,捐献RM20,000 供维修母校用途。

                        7月,全校电脑化教学安装完毕。(由董事会、家协与校友联谊会捐献。)

                        710日,把根留住千人宴在独中礼堂圆满举行。

                        校长卢月香女士被教育部荣升与调往MGS任职。

                        714日,电脑教学推介礼。

                        715日,萧丽如女士执行管理学校的任务,任代校长一职。

                        731日,义卖会

                        96日至13日,校方遴选九位同学与委派一位副校长苏友明先生前往上海参观                    世界博览会,进行学生交流计划,此行由完美公司全程赞助。

            920日,下午班副校长林裕祥先生退休。

                        111日,多媒体电脑教学新闻发布会。

                        113日,第48届中五毕业典礼及推介2010尊孔四季

2011            11日,陈碧芳女士升任为下午班副校长一职。                                                                     128日,新年迎春兼挥春比赛。校友拿督翁诗杰成功获得首相署拨款总额     RM100,000 供给学校作维修校舍的用途。

                        21日, 萧丽如女士升任为尊孔校长一职。

                        326日,家协常年大会,家协主席罗玉能先生荣休,由林陈耀先生接任。

                        41日,王明先生接任第一副校长。

                        61日,楼上礼堂地板,三间副校长室,教室隔音板,教员休息室及食堂厕                        所作全面维修(首相署拨款十万令吉维修项目)

                        68日,尊孔独中建遮雨棚。

                        723日,学校义卖会,反应热烈,表现不俗。

                        107日,尊孔校园遮雨棚启用仪式。

                        1028日,第49届中五毕业典礼。

                        尊孔国民型中学教育基金推介礼

2012            16—20日,华文周新年迎春文娱表演与挥春比赛。

                        331日,尊孔国中家教协会常年大会。                                                                                                 

                       校友联谊会颁发第一届学术优异奖励金。                                                                                        

                       524日,校庆晚宴。

                       728日,精武体育会联合阿顺哥盆菜举行慈善晚宴,从当晚所获盈利捐出     

                       RM25,000尊孔国中。                                                                                                                          

                       94日,董事会成员与校长成功获得教育部拨款RM800,000 供给学校作维修校

                       用途。

                       930日,全校师生为“2012年林连玉行筹得RM13,500以募捐林连玉纪念馆建

                       设基金。

                        1024日,第50届中五毕业典礼。

2013            121日,学生事务副校长王美玲女士荣休,人文系主任潘秀清女士升任为学                      生事务副校长。黄茗繁老师升任为人文系主任。

                        26日,尊孔国民型华文中学校友会在董事会以及家教协会的支持下,正式                        获得社团注册局的批准,并顺利召开会员大会,成功选出第一届理事会。主席                        1973年毕业生关胜同学。

                        28日,华文周新年迎春文娱表演与挥春比赛。

                        316日,尊孔国中家长教师协会第40届会员大会。家协主席林陈耀光先生              荣休,由副主席蔡淑贞女士任为家协主席。

                        524日,校庆晚宴。

                        94日,董事会成员与校长再次获得教育部拨款RM500,000,作为增建三层楼     

                        新校舍的经费。

                        1031日,第51届中五毕业典礼。

2014            128日,华文周新年迎春文娱表演与挥春比赛。

            27日,课外活动副校长苏友明先生荣休。由Seri Saujana中学Shirley Chai 

            Nget Yue女士接任课外活动副校长。

                        315日,尊孔国中家长教师协会第41届会员大会。

                        524日,第108周年校庆暨筹募教育基金联欢晚宴。

                        711日,校长萧丽如女士荣休。王锦明副校长执行管理学校的任务,任代校

                       长一职。

                        1031日,第52届中五毕业典礼。 

                         12月16日 张翠琳女士升任为尊孔校长校一职。

2015 年        1月15日 水灾捐款活动。

                  2月16日 华文周新年迎春文娱表演与挥春比赛。

                  3 月2日 本校举办[书包满满,零迟到,零逃学]活动。

                  3月18日 董事会,家教协会以及校友会构协办助翻新舞台。

                  3月20日 5SB,5SM,5AH以及5AJ进行粉刷工程。