About Us 关于我们 - School Song 校歌


A+ A- Reset

LAGU SEKOLAH TUNG HUA

Sekolah Menengah Tung Hua,
yang kami sayang-sayangi.
Setia padamu, mencapai cita mulia.
Arah yang ditujui,
sebagai pedoman.
Kemajuan, kesopanan,
adalah lambangmu.
Sama-sama bersatu,
menuju ke arah perpaduan.
Sekolah Menengah Tung Hua,
yang kami sayang-sayangi.
Sama-sama berbakti,
untuk bangsa dan negara.