SMK KAI CHUNG
开中国民型中学

FORWARD KAI CHUNG! 奋进开中!

Tentang Kami

Maklumat

Berita & Peristiwa

Ko-kurikulum

Multimedia

Web 2.0

Blog iSekolah

Tentang Kami - Objektive

A+ A- Reset

1. Latihan dalaman secara berterusan akan diadakan untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan serta pengalaman warga penddik dan staf sokongan. 2. Kualiti-kualiti TQM dijadikan ciri-ciri budaya kerja di kalangan guru da staf sokongan. 3. Kemajuan serta pencapaian setiap pelajar dalam setiap aspek persekolahan akan dinilai berdasarkan piawaian sekolah. 4. Proses pembentukan watak pelajar berasaskan Falsafah Pendidikan Negara, nilai-nilai Rukun Negara diutamakan. 5. Memastikan persekitaran pembelajaran bersih, ceria dan selemat serta keharmonian dititikberatkan. 6. Prasarana dan kemudahan akan diselenggara serta ditingkatkan secara berterusan. 7. Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa dalam aktiviti sekolah.