SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN SHAN TAO

善导国民型中学

VINCIT OMNIA VERITAS


About Us 关于我们 - Mission 任务

A+ A- Reset

BERMATLAMATKAN PERJUANGAN KEBENARAN MUTLAK

MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM ASPEK ROHANI, INTELEK, JASMANI DAN KESENIAN

MEMBENTUK SUASANA KEKELUARGAAN

BERUSAHA KE ARAH MEWUJUDKAN PENGURUSAN TANGGUNG JAWAB SENDIRI

MEWUJUDKAN IKLIM PELAJAR MENGHORMATI GURU; GURU MENYAYANGI PELAJAR