Achievement 成就

Keputusan PMR 2008
19 Feb 2009 School Admin - SMJK HUA LIAN (PERAK, TAIPING) 

 

                        Gred                   

A                                 

B

C

D

A+B+C+D

E

Bil Tak

Hadir

Bil

Ambil

Peratus Kelulusan

Mata Pelajaran

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahasa Melayu

101

26.6

121

31.9

61

16.1

71

18.7

354

93.4

25

6.6

2

379

93.4

 

Bahasa Cina

143

37.7

107

28.2

51

13.5

51

13.5

352

92.9

27

7.1

2

379

92.9

 

Bahasa Inggeris

169

44.6

94

24.8

51

13.5

44

11.6

358

94.5

21

5.5

2

379

94.5

 

Matematik

246

64.9

43

11.3

38

10.0

46

12.1

373

98.4

6

1.6

2

379

98.4

 

Sains

188

49.6

57

15.0

40

10.6

71

18.7

356

93.9

23

6.1

2

379

93.9

 

Sejarah

121

31.9

78

20.6

53

14.0

103

27.2

355

93.7

24

6.3

2

379

93.7

 

Geografi

100

26.4

71

18.7

99

26.1

85

22.4

355

93.7

24

6.3

2

379

93.7

 

Pendidikan Islam

2

20.0

4

40.0

3

30.0

1

10.0

10

100

0

0.0

0

10

100

 

Kemahiran Hidup KT

58

37.2

25

16.0

38

24.4

21

13.5

142

91.0

14

9.0

0

156

91.0

 

Kemahiran Hidup ERT   

126

56.0

27

12.0

41

18.2

28

12.4

222

98.7

3

1.3

0

225

98.7

 

 

Tahun

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil. Calon Ambil

381

333

400

526

457

549

446

456

597

650

Bil. Calon Lulus Semua mata pel.

299

267

298

423

337

414

337

308

355

427

Peratus Lulus Semua mata pel.

78.48

80.18

74.50

80.42

73.74

75.41

75.56

67.54

59.46

65.69

Bil. Calon Mendapat 8A

60

53

57

82

44

58

42

53

24

15

Bil. Calon Mendapat 7A

25

24

26

34

30

42

30

21

27

44

Bil. Calon Mendapat 6A

28

24

25

24

17

49

18

13

25

38

Bil. Calon Mendapat 5A

23

19

18

25

26

42

33

25

31

50

Jumlah Calon Mendapat 5A-8A

136

120

126

165

117

191

123

112

107

147