Co-Curriculum 课外活动 - Clubs & Societies 协会与俱乐部

SPBT News 新闻

Chairperson 主席: Yan Yen Wei
Secretary 秘书: Ang Yee Feng
Treasurer 财政 : Lim Pei Xin

-Spot Check Buku

-Membalut Buku

-Membersihkan Bilik Boss

-Memproses Buku Teks yang Baru

Menguruskan Proses Pemulangan Buku Teks