Co-Curriculum 课外活动

Clubs & Societies 协会与俱乐部
Persatuan Bahasa Inggeris News 新闻

Chairperson 主席: Loke Zhao Yao
Secretary 秘书: Teoh Vi Vian
Treasurer 财政 : Su Yu Ting

Senarai Jawatankuasa Guru Penasihat : Puan Rahimabe, Pn Siti Rahmah, Cik Ooi Lay Se