Co-Curriculum 课外活动

Clubs & Societies 协会与俱乐部
Pendidikan Islam News 新闻

Chairperson 主席: BADRUL MUNIR B HASUNA
Secretary 秘书: NURUL ANISAH BT CHE ANI
Treasurer 财政 : NOR ASMAKH BT ABD LATIF

Senarai Jawatankuasa Guru Penasihat :

 • Pn Nura binti Hassan
 • Pn Nafizah bt Rejab
 • Pn Aminah Yahya

Pengerusi : Badrul Munir Bt Hassuna

Naib Pengerusi : Mohd Nor Izzami b Abdullah

Setiausaha : Nurul Anisah Bt Che Ani

Bendahari : Nor Saidatul Asmakh Bt Abd Latif

Ahli Jawatankuasa :

 • Nor Indah Binti Khairudin
 • Amirah Bt Razali
 • Noorul Azielah bt Aris Adi Tan
 • Nor Ana Nasuha bt Muhd Ali
 • Mohd Aliff b Abdullah

 Aktiviti yang telah dijalankan;

 • Mesyuarat Agung
 • Latihan Nasyid, marhaban, syarahan dan tilawah
 • Pertandingan Khat
 • Kuiz Maulidul Rasul
 • Gotong-royong dan keceriaan Surau

 Aktiviti yang belum dijalankan;

 • Kelas Ilmu Tajwid
 • Kuiz Pendidikan Islam
 • Latihan Khutbah Jumaat
 • Tayangan CD
 • Pertandingan Azan

 

 

RANCANGAN TAHUNAN

 

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

 

TAHUN 2009

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN TAHUNAN PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

Kegiatan Kokurikulum 2009

 

BIL

AKTV

TARIKH/

BULAN

PERTANDINGAN/

MESYUARAT/ AKTIVITI

OBJEKTIF

KAEDAH PENGENDALIAN

PERALATAN/

CATATAN

1

Febuari

PEMILIHAN AHLI

JAWATANKUASA BARU

Untuk mengurus dan mentadbir persatuan

1. Doa

2. Ucapan Ketua Penasihat

3. Pemilihan AJK

4. Ucapan Pengerusi Persatuan

5. Perbincangan aktiviti persatuan

6. Mesyuarat ditangguh

 

Kertas, papan putih, marker pen.

 

2

 

Febuari

 

LATIHAN NASYID DAN MARHABAN

 

Untuk mengasah bakat dan persediaan ke pertandingan peringkat daerah

 

1. Doa

2. Ucapan guru penasihat

3. Latihan

4. Bersurai

 

 

Kertas, pen dan alat muzik

 

3.

 

Mac

 

KUIZ PENDIDIKAN ISLAM

 

Untuk mengasah bakat dan persediaan ke pertandingan peringkat daerah

 

1. Doa

2. Ucapan guru penasihat

3. Pelajar menjawab soalan

4. Bersurai

 

 

Kertas, pen

4.

Mac

GOTONG ROYONG SURAU

Mengemas dan membersihkan surau sebagai tempat beribadat dan menuntut ilmu

1.Doa

2.Ucapan guru penasihat

3. Pembahagian tugas

4.Menjalankan tugas masing-masing

5.Bersurai.

 

Penyapu sampah,

Mop lantai,

 

 

5.

 

April

 

KUIZ MAULIDUL RASUL

 

Menambahkan pengetahuan terhadap sirah Rasul

 

1. Doa

2. Ucapan dan penerangan guru    

    penasihat

3. Mengedarkan borang kuiz

4. Menyampaikan hadiah kepada   

    pemenang

 

Borang penyertaan,

Pen, hadiah

 

6.

 

 

April

 

LATIHAN KHUTBAH JUMAAT

 

-Mengasah bakat pelajar

-mengaplikasi sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam

 

1.Doa

2.Ucapan guru Penasihat

3.Pelajar membaca khutbah berdasarkan buku yang disediakan oleh guru

 

 

Buku, kertas, pen

7.

Mei

LATIHAN KHUTBAH JUMAAT

(sambungan)

-Mengasah bakat pelajar

-mengaplikasi sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam

1.Doa

2.Ucapan guru Penasihat

3.Pelajar membaca khutbah berdasarkan buku yang disediakan oleh guru

 

 Buku, kertas, pen

8.

Mei

KELAS ILMU TAJWID

 

Pendedahan kepada

10 markah daripada

soalan spm

 

1. Doa

2. Kelas bermula

Buku, pen, marker, bahan edaran

9.

Jun

KELAS ILMU TAJWID

(sambungan)

Pendedahan kepada

10 markah daripada

soalan spm

 

1. Doa

2. Kelas bermula

Buku, pen, marker, bahan edaran

10

Jun

TAYANGAN CD

Pendedahan kepada isu-isu semasa

1. Tayangan

2. Soalan

 

CD, kertas, pen

11

Julai

PERTANDINGAN TULISAN KHAT

Mencungkil bakat pelajar terhadap kesenian tulisan khat

1. Doa

2. Penerangan pengerusi persatuan

3. Pertandingan dimulakan

4. Penyampaian hadiah

 

Pen / pensil Khat,

kertas

12

Julai

PERTANDINGAN AZAN

Mengasah bakat pelajar.

 

1. Doa

2. Ucapan pengerusi

3. Pertandingan dimulakan

4. Penyampaian Hadiah

 

CD azan

 

 

ANALISIS AKTIVITI PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

BILANGAN AKTIVITI/ PERJUMPAAN = 12.

 

 

 

DISEDIAKAN OLEH;

 

 

 

 

PN NURA BINTI HASSAN

GURU PENASIHAT

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

 

 

BIL

AKTV

TARIKH/

BULAN

PERTANDINGAN/

MESYUARAT/ AKTIVITI

OBJEKTIF

KAEDAH PENGENDALIAN

PERALATAN/

CATATAN

1

Febuari

PEMILIHAN AHLI

JAWATANKUASA BARU

Untuk mengurus dan mentadbir persatuan

1. Doa

2. Ucapan Ketua Penasihat

3. Pemilihan AJK

4. Ucapan Pengerusi Persatuan

5. Perbincangan aktiviti persatuan

6. Mesyuarat ditangguh

 

Kertas, papan putih, marker pen.

 

2

 

Febuari

 

LATIHAN NASYID DAN MARHABAN

 

Untuk mengasah bakat dan persediaan ke pertandingan peringkat daerah

 

1. Doa

2. Ucapan guru penasihat

3. Latihan

4. Bersurai

 

 

Kertas, pen dan alat muzik

 

3.

 

Mac

 

KUIZ PENDIDIKAN ISLAM

 

Untuk mengasah bakat dan persediaan ke pertandingan peringkat daerah

 

1. Doa

2. Ucapan guru penasihat

3. Pelajar menjawab soalan

4. Bersurai

 

 

Kertas, pen

4.

Mac

GOTONG ROYONG SURAU

Mengemas dan membersihkan surau sebagai tempat beribadat dan menuntut ilmu

1.Doa

2.Ucapan guru penasihat

3. Pembahagian tugas

4.Menjalankan tugas masing-masing

5.Bersurai.

 

Penyapu sampah,

Mop lantai,

 

 

5.

 

April

 

KUIZ MAULIDUL RASUL

 

Menambahkan pengetahuan terhadap sirah Rasul

 

1. Doa

2. Ucapan dan penerangan guru    

    penasihat

3. Mengedarkan borang kuiz

4. Menyampaikan hadiah kepada   

    pemenang

 

Borang penyertaan,

Pen, hadiah

 

6.

 

 

April

 

LATIHAN KHUTBAH JUMAAT

 

-Mengasah bakat pelajar

-mengaplikasi sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam

 

1.Doa

2.Ucapan guru Penasihat

3.Pelajar membaca khutbah berdasarkan buku yang disediakan oleh guru

 

 

Buku, kertas, pen

7.

Mei

LATIHAN KHUTBAH JUMAAT

(sambungan)

-Mengasah bakat pelajar

-mengaplikasi sukatan mata pelajaran Pendidikan Islam

1.Doa

2.Ucapan guru Penasihat

3.Pelajar membaca khutbah berdasarkan buku yang disediakan oleh guru

 

 Buku, kertas, pen

8.

Mei

KELAS ILMU TAJWID

 

Pendedahan kepada

10 markah daripada

soalan spm

 

1. Doa

2. Kelas bermula

Buku, pen, marker, bahan edaran

9.

Jun

KELAS ILMU TAJWID

(sambungan)

Pendedahan kepada

10 markah daripada

soalan spm

 

1. Doa

2. Kelas bermula

Buku, pen, marker, bahan edaran

10

Jun

TAYANGAN CD

Pendedahan kepada isu-isu semasa

1. Tayangan

2. Soalan

 

CD, kertas, pen

11

Julai

PERTANDINGAN TULISAN KHAT

Mencungkil bakat pelajar terhadap kesenian tulisan khat

1. Doa

2. Penerangan pengerusi persatuan

3. Pertandingan dimulakan

4. Penyampaian hadiah

 

Pen / pensil Khat,

kertas

12

Julai

PERTANDINGAN AZAN

Mengasah bakat pelajar.

 

1. Doa

2. Ucapan pengerusi

3. Pertandingan dimulakan

4. Penyampaian Hadiah

 

CD azan

 

 

ANALISIS AKTIVITI PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM

BILANGAN AKTIVITI/ PERJUMPAAN = 12.

 

 

 

DISEDIAKAN OLEH;

 

 

 

 

PN NURA BINTI HASSAN

GURU PENASIHAT

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM