About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Co-Curriculum 课外活动 - Clubs & Societies 协会与俱乐部

 1. Buddhist Society
 2. Class Monitors' Club
 3. Consumers' Club
 4. Form Six Club
 5. Interact Club
 6. Inter-School Christian Fellowship
 7. Kelab Bimbingan & Kerjaya
 8. Kelab Komputer
 9. Kemahiran Hidup
 10. Lembaga Koperasi
 11. Lembaga Pembimbing rakan sebaya
 12. Pencegahan Jenayah
 13. Pendidikan Islam
 14. Pendidikan Seni
 15. Pengawas Pusat Sumber
 16. Persatuan Bahasa Cina
 17. Persatuan Bahasa Inggeris
 18. Persatuan Bahasa Melayu
 19. Persatuan Bahasa Tamil
 20. Persatuan Geografi
 21. Photography Club
 22. Sains & Matematik
 23. School Choir
 24. Setem dan Syiling