Co-Curriculum 课外活动 - Clubs & Societies 协会与俱乐部

Persatuan Bahasa Melayu News 新闻

Chairperson 主席: Lee Jia Xin
Secretary 秘书: Thong Yar Yeen
Treasurer 财政 : Chung See Ern

国语学会

PERSATUAN BAHASA MELAYU

 

顾问老师       1. En.Abd Razak bin Mat Bidin

                            2. Pn. Rozimah binti Mohamad Zeble

 

                :李嘉欣                                         :尤静文

                :汤雅雁                                         :钟沛银

                :钟紫恩                                         Nalini a/p Manimaran

                :李家琪                                陈慧仪

流动委员       :李裕芊                                钟丽玲

 

              国语学会成立是为了提高学生们对国语的掌握。 在本校的同学们有一大部分都是来自华裔而 印度同胞及马来同胞只占了一小部分。 所以成立这个学会是为了提高同学们的国语。在这方面也是非常重要的。

除此之外,这个学会也可以帮助倒在掌握国语方面较差的同学。在此,希望同学们可以好好的运用国语。

 国语学会也介绍了一些传统的游戏让会员知道例如数珠盘。国语学会介绍这个活动是为了让会员们知道马来同胞的传统游戏。

                虽然,国语学会的会员不多。原因是因为其他同学们对其他学会较感兴趣。在此希望会员们会在将来理会提高国语学会的水准。

 

 国语学会的活动

1.       猜语言游戏

2.       制作语言书

3.       设计布告栏

4.       知识比赛

5.      

6.       数珠盘游戏

7.       猜字游戏

8.       开会

 

 

 

Guru  Penasihat     : 1. En.Abd Razak bin Mat Bidin

                                 2. Pn. Rozimah binti Mohamad Zeble

Pengerusi                : Lee Jia Xin                                                                AJK                          : Lee Yee Chiang                                                                                                                                                  

Naid Pengerusi        : Yew Cheng Mun                                                                                          Chin Wai Yee

Setiausaha               : Thong Yar Yeen

Naib Setiausaha      : Chong Pei Ying

Bendahari                : Chung See Ern                                                        Juruaudit                 : Lee Chia Chie

Naib Bendahari        : Nalini a/p Manimaran                                                                                Choong Li Ling

                                                                                                                                                                   

Persatuan Bahasa Melayu ditubuhkan bagi meningkatkan penguasaan  bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Kebanyakan pelajar di sekolah ini adalah berbangsa Cina manakala pelajar India dan Melayu adalah sedikit. Jadi penubuhan persatuan ini, adalah amat penting dalam meningkatkan penguasaan bahasa rasmi negara.

      

                 Selain itu, persatuan ini juga dapat membantu pelajar yang lemah penguasaan bahasa Melayunya. Diharap mereka dapat berinteraksi dengan betul dan bersopan-santun.

 

                 Persatuan juga memperkenalkan permainan tradisional kepada ahli seperti congkak. Aktiviti diperkenalkan supaya ahli dapat mengetahui permainan tradisional orang Melayu.

               

                Walau bagaimanapun ahlinya tidak ramai. Hal ini kerana pelajar lebih berminat kepada persatuan lain. Diharap ahli akan meningkat dari semasa ke semasa.

 

 Antara aktiviti yang dijalankan ialah

1.        Permainan Bahasa-Teka Silang Kata

2.        Membuat buku skrap

3.        Menghias papan kenyataan persatuan

4.        Kuiz pengetahuan

5.        Pantun

6.        Permainan congkak

7.        Permainan sahiba

8.        Mesyuarakat Agung Tahunan