Co-Curriculum 课外活动 - Clubs & Societies 协会与俱乐部

 1. Bimbingan Dan Kaunseling
 2. Career Counseling Club
 3. Cultural Dance Club
 4. Interact Club
 5. Kelab Agama Buddha
 6. Kelab ICT
 7. Kelab Keselamatan Jalan Raya
 8. Kelab Koperasi Dan Pengguna
 9. Kelab Leo
 10. Kelab Prostar
 11. Kelab Reka Cipta
 12. Kelab Tarian Singa
 13. Kelab Yoyo Cina
 14. Kemahiran Hidup
 15. Living Skill Club
 16. Pendidikan Seni
 17. Persatuan Agama Islam
 18. Persatuan Agama Kristian
 19. Persatuan Bahasa Cina
 20. Persatuan Bahasa Dan Budaya Cina
 21. Persatuan Bahasa Inggeris
 22. Persatuan Bahasa Melayu
 23. Persatuan Geografi
 24. Persatuan Sains Dan Alam Sekitar
 25. Persatuan Sejarah
 26. Photography Club
 27. Public Address Lighting System
 28. Rover Tingkatan Enam