Co-Curriculum 课外活动 - Clubs & Societies 协会与俱乐部

 1. Bimbingan Dan Kaunseling
 2. Career Counseling Club
 3. Cultural Dance Club
 4. Interact Club
 5. Kelab Agama Buddha
 6. Kelab ICT
 7. Kelab Keselamatan Jalan Raya
 8. Kelab Koperasi Dan Pengguna
 9. Kelab Leo
 10. Kelab Prostar
 11. Kelab Reka Cipta
 12. Kelab Tarian Singa
 13. Kelab Yoyo Cina
 14. Kemahiran Hidup
 15. Living Skill Club
 16. Pendidikan Seni
 17. Persatuan Agama Islam
 18. Persatuan Agama Kristian
 19. Persatuan Bahasa Cina
 20. Persatuan Bahasa Inggeris
 21. Persatuan Bahasa Melayu
 22. Persatuan Geografi
 23. Persatuan Sains Dan Alam Sekitar
 24. Persatuan Sejarah
 25. Photography Club
 26. Public Address Lighting System
 27. Rover Tingkatan Enam