News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

AJK List 2021/2022
07 Aug 2021 Kelab Taekwon-Do - SMJK Heng Ee Filed Under 文件存於 taekwondo


Pengerusi Joechele Lim Qiu Ying  [4S1]
Naib Pengerusi

Forence Ng  [4M1]

Hong Hui Hui  [4S2]

Setiausaha Doris Tan Rou Yu  [4S2]
Naib Setiausaha

Nikki Chan Wan Rou  [3A]

Eason Sim Yi Xiun  [3A]

Bendahari Nicole Chan Wan Xin  [4S2]
Naib Bendahari

Andrea Lee Yan Teng  [3A]

Lim Rou Ting  [3E]

Juruaudit Khor Kelly  [4K1]
Disiplin

Tan Guan Hui  [3E]

Neoh Yee  [2A]

Papan Kenyataan

Chan Xiao Jun  [2B]

Sam Zhi Rui  [2B]

AJK

Tan Han Wei  [3B]

Darren Chuah Wei Jin  [2C]

Tay Jing Xuan  [1C]

Chung Zi Ching  [1G]Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment