News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

PERADUAN KALIGRAFI TAHUN BARU CINA (TERBUKA) 挥春公开赛
08 Feb 2010 School Admin - SMJK HENG EE (PENANG, GEORGETOWN) 


 

SMJK HENG EE

SENARAI NAMA PEMENANG-PEMENANG HADIAH

 

 

 

 

 

 

 

Penganjur

 : Kelab Kaligrafi

 

 

 

 

 

 

 

Pertandingan

 : Peraduan Kaligrafi Tahun Baru Cina 2010

 

 

 

 

 

 

 

Tarikh Pertandingan

 : 04 - 02 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

Nama Guru

 : Cik Cheong Lay See

 

 

 

 

 

 

 

Sesi

 : Pagi

 

 

 

 

 

 

 

TINGKATAN

KEDUDUKAN

KELAS

NAMA

中文姓名

 

 

一等

5S1

SIM EE YU

沈亦佑

 

 

 

5S1

TEOH DE SHENG

得升

 

二等

5S2

CORNELIUS LEE CHUN YIN

峻渊

 

 

 

5 E 1

HEW SEOW CHEAN

邱筱倩

 

 

三等

5S6

TAN JIA YE

 

 

 

5S3

CH'NG JIAMIN

庄家敏

 

 

一等

4S1

ONG RUO QI

王若琪

 

 

 

4S1

LIM HUEY NI

林惠霓

 

二等

4S3

ANG XIAO YEAN

洪筱妍

 

 

 

4S4

NICHOLAS TAN CHUN SHENG

俊生

 

 

三等

4S3

TAN HUI MIN

慧敏

 

 

 

4S5

CHOW MING HAN

明瀚

 

 

一等

3A

CH'NG JIA HUI

庄家慧

 

 

 

3J

LOK JUN TING

俊廷

 

二等

3B

CHOONG JIA JIE

 

 

 

3A

LOR KAR YEE

 

 

三等

3A

OOI YAN XIN

黄彦歆

 

 

 

3G

LIM CHEN LIANG

林晨亮

 

 

一等

2A

TEOH JUN CHANG

俊昌

 

 

 

2A

TAN ENG PEI

咏佩

 

二等

2D

TOO WEI SHENG

维胜

 

 

 

2A

TAN HWEI HUA

 

 

三等

2C

THE ZI HONG

子虹

 

 

 

2D

TAN SHI CHI

司琦

 

 

一等

1P

TAN CI JUN

慈均

 

 

 

1A

CHOY CHUOK HUA

蔡卓

 

二等

1A

ANG JIE EN

 

 

 

1C

KOAY YEE SHEN

郭宇升

 

 

三等

1C

LIM PHEY YEE

林沛

 

 

 

1A

TANG SHIN WEI

欣薇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment