News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

Kejohanan Gimrama MSSPP (18 Tahun ke Bawah)
03 Mar 2010 School Admin - SMJK HENG EE (PENANG, GEORGETOWN) 


Kejohanan Gimrama MSSPP (18TKB)

24-25hb Feb 2010

 

Tan Woan Ju  ( 2G )

 

Gimrama Reben Senior  ~  Emas

 

Gimrama Tali Senior  ~  Emas

 

Gimrama Bola Senior  ~  Emas

 

Gimrama Gelung Senior  ~ Emas

 

Acara Keseluruhan  ~  Johan

 
Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment