News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

Recycle Day
10 Feb 2018 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SELANGOR, KLANG) Filed Under 文件存於 Activity


Pelajar-pelajar ting 5A, 5 D, 5 F dan 5 H yg telah hadir membantu PIBG menjayakan Hari Kitar Semula sebagai sebahagian daripada tugasan folio Moral (kerja amal). Mereka sedar akan jumlah sampah yg dihasilkan. Diharapkan mereka mendapat ikhtibar daripada aktiviti ini. Kerja-kerja berjaya disempurnakan dalam masa 1.5jam. Syabas anak-anak Chung Hwa!Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment