News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

Pesaraan Penolong Kanan Petang Cik Loh Ah Mooi
20 Nov 2015 School Admin - SMJK HUA LIAN (PERAK, TAIPING) 


20 November 2015  Satu majlis pesaraan untuk Cik Loh Ah Mooi, Penolong Kanan petang telah diadakan mulai pukul 3 petang tadi. Beliau telah berkhidmat di sekolah ini sejak tahun 1980 selepas tamat pengajiannya di Universiti Malaya pada tahun 1979. pada 1hb September 2003, beliau telah naik pangkat ke Jawatan Penolong Kanan Petang sehinggalah ke sekarang.


Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment