SMJK School Portal - SMJK YUK KWAN

About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset

LDP ke-2 PENGURUSAN SEKOLAH
09 Apr 2012 CHEE CHOONG KEONG 

LDP ke-2 tahun 2012 SMJK Yuk Kwan telah diadakan pada 31 Mac 2012. LDP tersebut telah dibahagikan kepda beberapa slot, iaitu Pengurusan HeadCount, Budaya Sekolah Penyayang dan juga Taklimat Pencegahan Kebakaran. Ribuan terima kasih diucapkan kepada guru-guru yang hadir kerana menjayakan LDP ini. 


Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment