SMJK School Portal - SMJK YUK KWAN

About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset

LDP ke-3
13 May 2012 CHEE CHOONG KEONG 

Pada 12 Mei 2012 (Sabtu), SMJK Yuk Kwan telah mengadakan LDP ke-3.

Bagi slot pertama, sekolah kami telah menjemput seorang penceramah dari INTI College, Penang untuk memberi ceramah tentang pengurusan stress yang berkesan. 

Skot kedua ialah pembentangan tentang Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) oleh guru-guru yang telah menghadiri kursus PBS bagi subjek masing-masing.

 Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment