News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
PKPP
16 Jun 2020 School Admin - SMJK KAI CHUNG (SARAWAK, BINTANGOR) 

PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN PEMULIHAN (PKPP) COVID-19
 
10 Jun - 31 OGOS 2020
 
Sekolah akan dibuka pada 24 Jun, Rabu 
 
Hanya pelajar Tingkatan Lima sahaja balik ke sekolah.
 
** Pelajar yang kurang sihat tidak digalakkan turun sekolah. 
Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment