News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

MAJLIS RESTU PT3 TAHUN 2019 初中三评估考试祈福会 [27.09.2019]
28 Sep 2019 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Majlis Restu PT3 telah diadakan di Dewan Terbuka SMJK Chung Hwa Tenom kepada semua calon PT3 Tahun 2019 yang bakal menduduki Peperiksaan PT3 pada 30 September – 8 Oktober 2019. Tujuan majlis ini diadakan adalah untuk memberi motivasi kepada pelajar serta memberi restu dan mendoakan mereka mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PT3.Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment