News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

PELANCARAN PROGRAM KANTIN BERMAKLUMAT [10.02.2020]
13 Feb 2020 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Program Kantin Bermaklumat telah dilancarkan pada 10 Februari 2020 oleh Encik Kwok Chee Yen. Program ini diadakan dengan tujuan untuk membekalkan maklumat tentang mata pelajaran dan maklumat terkini kepada murid.Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment