News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

PELANCARAN PROGRAM KANTIN BERMAKLUMAT 推展学校贩卖部桌面资讯活动 [10.02.2020]
13 Feb 2020 School Admin - SMJK CHUNG HWA (SABAH, TENOM) 


Program Kantin Bermaklumat telah dilancarkan pada 10 Februari 2020 oleh Encik Kwok Chee Yen. Program ini diadakan dengan tujuan untuk membekalkan maklumat tentang mata pelajaran dan maklumat terkini kepada murid.

2020年2月10日郭志恩校长推展学校贩卖部桌面资讯活动。这项活动的目的是要提供给学生各科目和最新的资讯。Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment