About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Announcement 公告

LDP ke-4
14 Jun 2012 CHEE CHOONG KEONG 

SMJK Yuk Kwan akan mengadakan LDP ke-4, iaitu Taklimat PBS pada 16 Jun 2012 (Sabtu) di bilik mesyuarat sekolah. LDP akan bermula pada 8.30 pagi. Semua guru diwajibkan hadir.