Pengumuman 公告

PENTAKSIRAN SUMATIF PERTENGAHAN TAHUN 2022
16 Jun 2022 School Admin - SMJK SUNG SIEW (SABAH, SANDAKAN) 

Pentaksiran Sumatif Pertengahan Tahun 2022 akan dijalankan bermula 16 Jun 2022 hingga 30 Jun 2022. (L02)