News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset
 

Perayaan Hari Guru 2014 ~ 教师节庆典
18 May 2014 School Admin - SMJK HENG EE (PENANG, GEORGETOWN) 


 

 

 

 

 

 

 

槟城恒毅国民型中学 

2014年教师节庆典

16-5-2014

节目表:上午730-815

       下午150-235

1.唱国歌和州歌

2.学生代表致词

:

赵靖宜 (华文)(3A)

黄莉雯 (国文)(3B)

3.宣读教师节献词

(教师代表)

4.校长致词

 

5.国语演讲   

:

花溱盈 (1A

蔡卓桦 (5S1

6.华语诗歌朗诵

:

花靖盈 (3B

徐依晴 (3B

7.合唱

中三团员

8.英语诗歌朗诵

陈柃翰(3A

邱姸颖(3A

9.切蛋糕仪式

 

 

10.唱校歌

*餐会将从1230分至150分于教员室。

SMJK HENG EE PULAU PINANG

Majlis Hari Guru 2014

16-5-2014

 

Aturcara : Sesi Pagi: 7.30 pg - 8.15 pg

                  Sesi Petang: 1.50 ptg - 2.35 ptg

1. Nyanyian Lagu Negaraku dan Lagu Negeri Pulau Pinang

2. Ucapan Wakil Pelajar                   : Teo Jing Yi (3A)

                                                              Wong Li Wen (3B)

3. Bacaan Utusan Hari Guru (Wakil Guru)

4. Ucapan Pengetua

5. Syarahan                                        : Huah Zhen Ying (1A)

    (Bahasa Melayu)                             Choy Chuok Hua (5S1)

6. Deklamasi Sajak                         : Huah Jing Ying (3B)   

   (Bahasa Cina)                                    Chee Ee Qing (3B)

7. Nyanyian Koir                            : Ahli-Ahli Tingkatan 3 

8. Deklamasi Sajak                           : Tan Lin Han (3A)

   (Bahasa Inggeris)                           Khoo Yan Ying (3A)         

9. Upacara Memotong Kek

10. Nyanyian Lagu Sekolah

 

*Jamuan makan tengah hari: 12.30ptg - 1.50ptg di Bilik Guru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment