SMJK NAN HWA

南华国民型中学About Us - Mission

A+ A- Reset

Memastikan anak didik mendapat pendidikan yang berkualiti dan cemerlang dari segi kurikulum, kokurikulum dan sahsiah supaya mereka menjadi insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, wawasan Pendidikan dan hasrat wawasan 2020.