Co-Curriculum 课外活动 - Clubs & Societies 协会与俱乐部

Kelab Penyelenggaraan News 新闻

Chairperson 主席: Julian Chuah Mou Shun
Secretary 秘书: Eng Young Chun
Treasurer 财政 : Tee Boon Yik

- Mengira bilangan kerusi meja

- Mengemaskini kerusi meja yang rosak

- Menulis nombor pada kerusi meja

- Menyimpan rekod kerosakan