Co-Curriculum 课外活动

Clubs & Societies 协会与俱乐部
Pendidikan Seni News 新闻

Chairperson 主席:
Secretary 秘书:
Treasurer 财政 :

Senarai Jawatankuasa Guru Penasihat : Puan Hasilawati bt Haroun Encik Mohd Zaki b Jamaluddin Pengerusi : Heslizah Ahmad Naib Pengerusi : Parvinder Singh Setiausaha : Hong Guat Yen Naib Seiausaha : Yap Siew Yong Bendahari : Yu Chui Kim Ahli Jawatankuasa : Hasmadi Hadi Punitha a/p Raman Wong Sai Hoe Muhamad Emirul Goh Bee Ting