About Us 关于我们 - Objective 目标


A+ A- Reset

 我 们 加 影 育 华 国 民 型 中 学 的 教 职 员, 誓 言 竭 尽 所 能、 忠 于 职 守:

Kami staf SMJK Yu Hua,dengan penuh tekad dan iltizam akan menumpukan usaha dan tenaga kami untuk menjalankan segala tugas dengan amanah,cekap,bijaksana dan bertanggungjawab bagi:

1   培 育 精 通 三 语, 即 马 来 语、 英 语 与 华 语 的 学 生;

Melahirkan pelajar yang fasih dan mahir dalam ketiga-tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris dan Bahasa Cina;

2   培 育 学 业 与 课 外 活 动 并 重 的 杰 出 学 生;

Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum;

3   塑 造 学 生 优 良 的 品 格 及 引 领 学 生 崇 尚 国 家 教 育 哲 学 所 涵 盖 的 道 德 价 值;

Membimbing pelajar untuk membentuk sahsiah dan akhlak yang mulia serta insan yang cemerlang dengan menerapkan nilai-nilai murni seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan;

4   培 养 学 生 精 诚 团 结 及 谦 逊 容 忍 的 良 好 态 度, 时 时 以 校 为 荣 及 积 极 为 校 争 光。

Menanam sikap kekitaan,bekerjasama,berbakti dan toleransi agar sayang dan bangga terhadap sekolah serta meninggikan imej sekolah;

5   营 造 有 利 于 师 生 的 清 洁、 美 观 及 舒 适 的 学 习 环 境。

Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk pelajar dan mengajar dari segi keceriaan,kebersihan dan kemudahan fizikal;

6   对 待 家 长、 宾 客 与 社 会 人 士 亲 善 有 礼、 公 正 无 私, 并 与 他 们 合 作 无 间。

Sentiasa melayan,membantu dan bekerjasama dengan ibu bapa,tetamu dan masyarakat dengan penuh mesra,adil dan sopan.