SMJK NAN HWA

南华国民型中学



Information - Principals

A+ A- Reset

 

 

 

tan

Encik Tan Kee Keat (1997-2007)

ng 

Encik Ng Chai Kiat (2007-2010)

 

 LauKH3 

Encik Lau Koon Hing (2011-2012)

Chan

Cik Chan Pooi Yuen (2012-2013)

NAG

Encik Ng Aik Geen (2013-sekarang)

                                                                                                  

                                                     

                                                  Encik Cheong Yoke Fung ( 2018 - sekarang )