Co-Curriculum 课外活动 - Uniformed Groups 制服团体

  1. Kadet Bomba dan Penyelamat
  2. Kadet Remaja Sekolah
  3. Kadet Sekolah Pertahanan Awam (KASPA)
  4. Pandu Puteri
  5. Pengakap
  6. Persatuan Bulan Sabit Merah