SMJK School Portal - SMJK YU HUA

News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset

Anugerah Pandu Puteri Remaja Tahun 2022

02 Mar 2023 School Admin - SMJK YU HUA (SELANGOR, KAJANG) 
Anugerah Pandu Puteri Remaja Tahun 2022
1. Gloria Chong Ying Le
2. Gan Zixuan
3. Lim Rou Xi
4. Chan Chou Hoe Yan
 
Tahniah dan syabas kepada empat orang pandu puteri tingkatan 3 ini.  Mereka merupakan 4 drp 73 orang pandu puteri daripada seluruh Malaysia yang telah berjaya mendapat anugerah ini pada tahun 2022.
Terima kasih juga ditujukan kepada semua guru penasihat pasukan pandu puteri dan pembimbing mereka yang telah memberi sokongan dan bimbingan sepanjang perjuangan mereka.

 

Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment