SMJK PEI HWA
培华国民型华文中学

Tentang Kami 关于我们

Maklumat 资讯

Berita & Peristiwa 新闻与事件

Ko-kurikulum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0

Panduan Kakitangan 职员目录

School Admin
Nama 名字 Nama Dalam Bahasa Kedua 名字 (第二语言) E-mel 电邮
School Admin - SMJK PEI HWA (JOHORE, SUNGAI MATI)

Teacher/School Users
Nama 名字 Nama Dalam Bahasa Kedua 名字 (第二语言) E-mel 电邮
CHONG THYE JAN张泰然
LEE KOK KIONG李国强