About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Achievement 成就

PERBAHASAN BAHASA CINA
24 Jul 2009 School Admin - SMJK Katholik 

PERTANDINGAN BAHASA CINA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH -- 10.5.2009

JOHAN ( KUMPULAN B) DAN  NAIB JOHAN (KUMPULAN A)