Information 资讯 - Principals 校长


A+ A- Reset

 

BIL

NAMA PENGETUA

TAHUN

CATATAN

1

Huang Ai Su

1950

 

2

Lo Si Zhong

1951

 

3

Yee Xian Ven

1952 – 1953

 

4

Xue An Li

1954 – 1955

 

5

Zhou Wei Jie

1956 – 1959

Pemangku Pengetua

6

Ma Chun Kun

1960 – 1964

 

7

Zheng Zhung Shin

1965 – 1967

 

8

Ma Hung Sin

1968

Pemangku Pengetua

9

Yee Xian Ven

1969 – 1971

Pemangku Pengetua

10

Chen Du Fu

1971

Pemangku Pengetua

11

Pan San Pit

1971 – 1974

 

12

Zhang Bo Xian

1975 – 1981

 

13

Bernard Chew Teck Chuen

1981 – 1983

Pemangku Pengetua

14

Chiam Mei Yen

1983 – 1994

 

15

Yeoh Sek Goh

1994 – 1995

 

16

Tong Yow Choi

1995 – 2000

 

17

Sunthararajoo A/L Rengasamy

2000 – 2001

 

18

Lee Chin Hoi

2001 – 2002

 

19

Lian Fee Choo

2002 – 2003

Pemangku Pengetua

20

Huang Lee Yung

2003 – 2004

 

21

Lian Fee Choo

2004 – 2009

 

22

Teh Siew Suan

2009 - 2017

 

23

Kwok Chee Yen

2017 - 2020

 

24

Ouu Chu Suan 

2020 -