Co-Curriculum 课外活动 - Uniformed Groups 制服团体

  1. Kadet Bomba dan Penyelamat
  2. Kadet Polis
  3. Kadet Remaja Sekolah
  4. Karate
  5. Pandu Puteri
  6. Pengakap
  7. Persatuan Bulan Sabit Merah
  8. Puteri Islam