Tentang Kami 关于我们

Maklumat 资讯

Berita & Peristiwa 新闻与事件

Ko-kurikulum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Ko-kurikulum 课外活动 - Pasukan Beruniform 制服团体

Kadet Polis Berita 新闻

Pengerusi 主席:
Setiausaha 秘书:
Bendahari 财政 :

Guru Penasihat

: En. Nga Sean Sing (Ketua Guru Penasihat)

: Pn. Siti Fatimah El-Zahraa binti Ahmad Fikri (Penolong Ketua Guru Penasihat)

: En. Chong Lai Soon

: Pn. Nurain Nabila binti Abu Samah

: Pn Woon Peck Wah