Tentang Kami 关于我们

Maklumat 资讯

Berita & Peristiwa 新闻与事件

Ko-kurikulum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Ko-kurikulum 课外活动 - Pasukan Beruniform 制服团体

Wushu Berita 新闻

Pengerusi 主席:
Setiausaha 秘书:
Bendahari 财政 :

Guru Penasihat

: Cik Chong Siew Kuen (Ketua Guru Penasihat)                                       

: Cik Thing Wei Wei (Penolong Ketua Guru Penasihat) 

: Pn. Wong Wai Peng                                                                     

: Cik Leong Hung Tong                                                  

: Pn. Tan Huay Li

: Pn. Ong Guek Yin